Để tìm kiếm khóa học, bạn vui lòng thao tác theo 1 trong 2 cách sau
Cách 1: Tìm theo từ khóa
- Nhập từ khóa (tên giảng viên, tên khóa học,...) vào trong ô tìm kiếm; gõ Enter 


- Kết quả là các khóa học liên quan đến từ khóa mà học viên đang tìm kiếm và các gợi ý liên quanCách 2: Tìm theo danh mục
- Chỉ chuột vào chủ đề khóa học bạn muốn tìm kiếm trong cột "Danh mục"
- Hệ thống hiển thị ra các chủ đề và gợi ý cho bạn các khóa học nổi bật thuộc danh mục mà bạn đang quan tâm