Để sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google của bạn, vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:


- Truy cập https://edumall.vn/, chọn mục "Đăng Nhập"


- Bấm vào chữ G để đăng nhập với tài khoản Google của bạn


- Bấm vào chữ F để đăng nhập với Facebook của bạn


- Sau khi đăng nhập bạn chọn " Kích hoạt khóa học " hoặc " Khóa học của tôi " để bắt đầu tham gia khóa học.