Để tải tài liệu liên quan đến khóa học, vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:


- Mở khóa học của bạn

- Nhấn vào nút "Tài liệu" (cạnh phần thảo luận) và ấn nút mũi tên hướng xuống tải tài liệu về


- Tùy vào nội dung từng khóa học mà khóa học đó có thể có tài liệu hoặc không

*Lưu ý: Học viên nên tải tài liệu trên máy tính. Khi tải tài liệu trên điện thoại, tài liệu có thể không mở được.