Bạn vui lòng theo dõi thông tin nhận đơn trong email hoặc tin nhắn từ Edumall.

Trong trường hợp chưa nhận được thông tin giao hàng, học viên vui lòng làm theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Truy cập https://trogiup.edumall.vn, đăng nhập bằng tài khoản Edumall


Chọn mục hỗ trợ (support) ở góc trái màn hình. Điền đẩy đủ các thông tin trong cửa sổ hỗ trợ (bao gồm email, số điện thoại, họ tên, tên khóa học và hình ảnh thanh toán)Cách 2: Gửi email tới trogiup@edumall.vn (bao gồm email, số điện thoại, họ tên, tên khóa học và hình ảnh thanh toán)


Sau khi nhận được thông tin, Edumall sẽ liên hệ lại để hỗ trợ bạn